KWHotelStworzone z myślą o usprawnieniu pracy w Twoim obiekcie.


KWHotel Desktop

Wersja desktopowa (komputerowa) KWHotel z wieloma funkcjami. Dodawaj rezerwacje, wystawiaj faktury, zarządzaj polityką cenową i wiele więcej!

Wprowadź jedno narzędzie do zarządzania całym obiektem.

Planuj pobyty na czytelnym grafiku rezerwacji.

Błyskawicznie wprowadzaj rezerwacje swoich gości.


KWHotel Web

Zyskaj dostęp do swojego obiektu, gdziekolwiek jesteś! Nasz panel internetowy pozwala być na bieżąco z aktualnymi rezerwacjami na każdym urządzeniu!

Podróżuj z grafikiem rezerwacji.

Pozostań w ciągłym kontakcie ze swoim personelem.

Przyznaj mobilny dostęp różnym użytkownikom.


Specyfikacja modułu Desktop

Grafik rezerwacji – dostępne informacje
– Symbol pokoju
– Typ pokoju
– Liczba łóżek w pokoju
– Status czystości pokoju (Brak, Brudny, Czysty, Czysty sprawdzony)
– Możliwość ustawienia jednakowego statusu czystości dla wszystkich pokoi jednocześnie
– Dzienny grafik
– Oznaczenie weekendu
– Kolorowy status dla każdej rezerwacji
– Podsumowanie liczby wolnych pokoi i łóżek w danym dniu
– Wyświetlenie podstawowych informacji o każdej rezerwacji
– Możliwość oznaczenia specjalnych wydarzeń i świąt na grafiku
– Możliwość wyświetlenia ceny dziennej na grafiku
– Możliwość wyświetlenia własnych statusów rezerwacji
– Możliwość wyświetlenia źródeł rezerwacji
– Utworzenie rezerwacji pojedyncze
– Utworzenie rezerwacji grupowe
– Wyłączenie pokoju na określony czas
– Wyszukanie pokoju spełniającego podane kryteria
– Wyszukanie klienta
– Wyszukanie rezerwacji po jej wewnętrznym numerze ID lub ID z portalu internetowego
– Zmodyfikowanie ceny za dany dzień w wybranym planie cenowym
– Wydrukowanie grafiku rezerwacji
– Grupowanie pokoi po ich typach
– Zmiana szerokości i wysokości komórek na grafiku rezerwacji
– Zmiana stylu podziału dnia na grafiku rezerwacji
– Włączenie filtrowania po samych typach pokoi
– Włączenie filtrowania konkretnych pokoi
– Zaznaczanie i przesuwanie rezerwacji na grafiku
– Szybkie przejście do aktualnego dnia na grafiku

Tworzenie rezerwacji – informacje możliwe do wykorzystania w oknie rezerwacji
– Typ pokoju
– Symbol pokoju
– Wyposażenie pokoju
– Opis pokoju
– Data rezerwacji
– Liczba dni
– Podstawowe dane klienta
– Uwagi do rezerwacji
– Forma rozliczenia
– Cena rezerwacji
– Wpłacone zaliczki
– Dodatkowe posiłki, towary i usługi
– Opłata miejscowa
– Rabat od ceny noclegu
– Informacja, czy rezerwacja jest zagwarantowana kartą kredytową
– Status rezerwacji
– Źródło rezerwacji
– Kanał rezerwacji
– Segment rezerwacji
– Numer rezerwacji online
– Cena za dzień

Tworzenie rezerwacji – dostępne funkcje (Rezerwacje pojedyncze i grupowe)
– Dodawanie towarów do rezerwacji
– Ustawianie przypomnień
– Wprowadzanie dodatkowych informacji o kliencie
– Wyświetlanie pierwszej linijki uwag na grafiku rezerwacji
– Wystawianie dokumentów takich jak potwierdzenie rezerwacji, czy karta meldunkowa
– Wywołanie kalkulatora systemu Windows, w celu przeprowadzenia szybkich obliczeń
– Usunięcie rezerwacji (wymaga wskazania powodu jej usunięcia)
– Wyświetlanie historii rezerwacji
– Oznaczenie dnia, do którego ma zostać wpłacona zaliczka
– Tworzenie własnych statusów rezerwacji
– Wystawianie dokumentów księgowych takich jak faktury lub paragony
– Przypisywanie posiłków do rezerwacji (włączając w to czas podania posiłku, uwagi oraz ilość posiłków, które mogą być jednocześnie podawane)
– Przypisywanie rezerwacji pojedynczych do grupowej
– Zmiana waluty w rezerwacji
– Wprowadzanie depozytu za rezerwację
– Załączanie dodatkowych dokumentów takich jak skan dowodu klienta
– Tworzenie dodatkowych pól w rezerwacji
– Przydzielanie usług godzinowych
– Planowanie sprzątań dla danej rezerwacji
– Blokowanie ceny (tylko dla rezerwacji grupowych)
– Blokowanie zmiany wpłaconych kwot, gdy pokoje są odejmowane lub dodawane w rezerwacji (tylko dla rezerwacji grupowych)
– Dodawanie / usuwanie pokoju z rezerwacji grupowej (tylko dla rezerwacji grupowych)
– Możliwość przeniesienia rezerwacji pojedynczej do innego obiektu, zlokalizowanego na tej samej bazie danych

Dashboard – dostępne informacje (Sekcja „Przyjazdy, wyjazdy i pobyty”)
– Gość
– Data przyjazdu
– Data wyjazdu
– Pokój
– Telefon
– Liczba osób
– Uwag

Dashboard – dostępne funkcje (Sekcja „Przyjazdy, wyjazdy i pobyty”)
– Wyświetlanie przyjazdów, wyjazdów i pobytów na dany dzień lub określoną liczbę dni w przyszłości
– Wyświetlanie niedojazdów
– Filtrowanie przyjazdów, wyjazdów, pobytów oraz niedojazdów
– Możliwość szybkiego otwarcia wskazanej rezerwacji
– Możliwość wydrukowania listy przyjazdów, wyjazdów, pobytów oraz niedojazdów
– Możliwość wybrania danych, które mają być wyświetlane na raporcie
– Możliwość przywrócenia ustawień domyślnych
– Możliwość swobodnego wyszukiwania danych, poprzez wpisanie szukanej frazy w danej kolumnie
– Możliwość dowolnego zwężania lub poszerzania okna raport
– Możliwość pokazywania rekordów dla pierwszego dnia zaznaczonego na kalendarzu
– Możliwość pokazywania przyszłych przyjazdów

Dashboard – dostępne informacje (Sekcja „Szybka rezerwacja”)
– Okres pobytu
– Dostępne pokoje
– Typ pokoju
– Procentowe obłożenie
– Ilość wolnych pokoi danego typu
– Ilość osób, które można przyjąć do danego typu pokoju
– Plan cenowy
– Ilość zarezerwowanych pokoi danego typu
– Cena za rezerwację danego typu pokoju

Dashboard – dostępne funkcje (Sekcja „Szybka rezerwacja”)
– Wskazanie terminu, w ramach którego chcemy dokonać rezerwacji
– Wskazanie liczby osób, dla której poszukujemy wolnego pokoju
– Wybór domyślnego planu cenowego
– Możliwość ręcznej modyfikacji ceny zaproponowanej przez program
– Dokonanie rezerwacji na wybrane pokoje
– Wyczyszczenie wprowadzonych danych

Dashboard – dostępne informacje (Sekcja „Statystyki”)
– Obłożenie typów pokoi
– Najczęściej zajmowany pokój
– Najrzadziej zajmowany pokój
– Całkowite obłożenie hotelu
– Maksymalne obłożenie obiektu w przekroju trzech miesięcy
– Minimalne obłożenie obiektu w przekroju trzech miesięcy
– Bieżące statystyki (wolne pokoje, przyjazdy, trwające pobyty, wyjazdy, niedojazdy)

Dashboard – dostępne funkcje (Sekcja „Statystyki”)
– Możliwość ukrycia lub wyświetlenia paska statystyk

Baza klientów – dostępne informacje
– Imię i nazwisko klienta
– Firma
– Adres
– Numer telefonu
– E-mail
– Data urodzenia
– Dowód osobisty / paszport
– Narodowość
– Dodatkowy status klienta
– Identyfikator podatkowy
– Czy klient jest dzieckiem?
– Czy klient jest stałym klientem?
– Czy klient jest na czarnej liście?
– Dodatkowe komentarze

Baza klientów – dostępne filtry wyszukiwania
– Wyszukiwanie klienta po nazwisku
– Wyszukiwanie klienta po adresie
– Sortowanie według ostatnich rezerwacji
– Sortowanie według ostatnich klientów dodanych do bazy danych
– Ograniczenie liczby klientów wyświetlanych w wynikach

Baza Klientów – dostępne funkcje
– Możliwość dodawania nowych klientów do bazy danych
– Możliwość uwzględnienia spersonalizowanych statusów klientów
– Możliwość uwzględnienia spersonalizowanych pól klienta
– Możliwość przeglądania historii rezerwacji klienta
– Możliwość przypisania klientowi rabatu za dany okres
– Możliwość wgrania zdjęcia klienta
– Możliwość przeglądu historii dokumentów danego klienta
– Możliwość eksportu danych klienta do pliku .CSV
– Możliwość eksportu danych klienta w pliku o formacie wspieranym przez Google
– Możliwość importu bazy klientów z pliku .CSV

Baza klientów – funkcje związane z RODO
– Informacja, czy klient zgadza się na otrzymywanie wiadomości
– Możliwość trwałego usunięcia danych klienta po zakończeniu rezerwacji

Baza pokoi – dostępne informacje
– Symbol pokoju
– Opis pokoju
– Typ pokoju przypisany do danego pokoju
– Liczba łóżek

Baza pokoi – dostępne funkcje
– Tworzenie / modyfikowanie / usuwanie pokoju
– Przyznawanie pokojowi statusu apartamentu
– Oznaczanie pokoju w remoncie (usuwanie go z grafiku rezerwacji)
– Ustawianie statusu czystości pokoju
– Wprowadzanie dodatkowych opisów o danym pokoju
– Wybór obiektu, do którego należy dany pokój
– Wprowadzanie listy napraw do danego pokoju
– Eksport informacji o danym pokoju (plik .CSV)
– Wyświetlenie usuniętych pokoi
– Możliwość ustalenia priorytetu sprzedaży danego pokoju

Typy pokoi – dostępne informacje
– Nazwa typu pokoju
– Opis typu pokoju
– Liczba pokoi przypisanych do danego typu pokoju
– Cena za pokój przypisana do danego typu pokoju
– Cena za osobę przypisana do danego typu pokoju
– Liczba łóżek
– Oznaczenie, czy dany typ pokoju będzie uwzględniany w statystykach

Typy pokoi – dostępne funkcje
– Tworzenie / modyfikowanie / usuwanie danego typu pokoju
– Ustawianie podstawowych cen dla danego typu pokoju
– Wyłączanie danego typu pokoju w KWHotel Booking Engine
– Uwzględnianie danego typu pokoju w raportach
– Wybór obiektu, do którego należy dany typ pokoju
– Wprowadzenie dodatkowych opisów do danego typu pokoju
– Wprowadzenie tłumaczeń danego typu pokoju dla KWHotel Booking Engine
– Tworzenie / modyfikowanie / usuwanie wyposażenia pokoju
– Ręczne wysłanie dostępności dla danego typu pokoju
– Ręczne wysłanie ceny dla danego typu pokoju

Księga meldunkowa – dostępne filtry wyszukiwania
– Księga meldunkowa
– Lista wszystkich klientów
– Klienci, którzy przyjechali lub przyjeżdżają w wybranym okresie
– Klienci, którzy wyjechali lub wyjeżdżają  w wybranym okresie
– Rezerwacje na dany dzień
– Wszystkie rezerwacje dokonane w wybranym dniu

Księga meldunkowa – dodatkowe funkcje obejmują:
– Możliwość włączenia niestandardowych pól rezerwacji w wynikach wyszukiwania
– Możliwość ustawienia domyślnego wzorca raportu
– Możliwość drukowania raportów
– Możliwość eksportu danych do pliku .CSV (Excel)
– Możliwość stworzenia indywidualnej rezerwacji
– Możliwość stworzenia rezerwacji grupowej
– Możliwość filtrowania wyników według określonego typu danych

Księga meldunkowa – dane dostępne w wynikach wyszukiwania
– ID grupy
– ID rezerwacji
– Nazwisko klienta
– Email
– Status: firma / osoba prywatna
– Data początku rezerwacji
– Data końca rezerwacji
– Miejsce urodzenia
– Data urodzenia
– PESEL
– NIP
– ID pokoju
– Symbol pokoju
– Adres klienta
– Kolor przyporządkowany do klienta
– Dodatkowy status rezerwacji
– Uwagi klientów
– Dodatkowy status klienta
– Komentarze
– Kraj
– Telefon
– Cena
– Wpłacona zaliczka
– Kwota pozostała do zapłaty
– Status rezerwacji
– Liczba osób
– Grupy wiekowe
– Numer wystawionego dokumentu
– Wartość brutto dokumentu
– Dokument: data wydania
– Dokument: daty sprzedaży
– Płeć klienta
– Segment rezerwacji
– Kanał rezerwacji
– Źródło rezerwacji

Księgowość – obsługiwane typy dokumentów
– Faktura
– Faktura proforma
– Rachunek
– Faktura korygująca
– Nota korygująca
– Paragon fiskalny
– Protokół zwrotu paragonu
– Dokument KP (kasa przyjęła)
– Dokument KW (kasa wydała)
– Dokument BP (bank przyjął)
– Dokument BW (bank wydał)
– Dokumenty opłaty miejscowej

Księgowość – dostępne filtry wyszukiwania dokumentów
– Sortowanie według miesiąca i roku
– Wyświetlanie / ukrywanie faktur zaliczkowych
– Wyświetlanie wyłącznie faktur proforma

Plany cenowe – dostępne funkcje (Konfiguracja cen)
– Tworzenie / modyfikowanie / usuwanie planów cenowych
– Ustawianie domyślnego planu cenowego (będzie on wybierany przez program jako pierwszy)
– Ustawianie terminu ważności planu cenowego
– Ustawianie okresów cenowych poprzez kreator cen lub ręcznie
– Ustawianie restrykcji, włączając w to minimalny / maksymalny pobyt, Closed to Arrival / Closed to Departure
– Importowanie okresów cenowych z innych typów pokoi
– Kopiowanie cen na kolejne lata
– Ustawianie cen indywidualnie na każdy dzień
– Wprowadzanie zmian do wielu typów pokoi jednocześnie

Plany cenowe – pozostałe funkcje
– Wyłączanie planu cenowego w KWHotel Booking Engine
– Wyłączanie planu cenowego w oknie rezerwacji
– Ustawianie koloru obramowania, które otaczać będzie rezerwację utworzoną w ramach danego planu cenowego
– Ustawianie podatku dla danego planu cenowego
– Ustawienie stawki zwrotnej / bezzwrotnej w ramach danego planu cenowego
– Przypisanie posiłków do danego planu cenowego
– Przenoszenie danych pomiędzy planami cenowymi, włączając w to kwotowe i procentowe zmiany cen

Plany cenowe – dostępne pola (Konfiguracja cen)
– Cena bazowa
– Liczba osób uwzględnionych w cenie bazowej
– Cena za osobę dorosłą
– Cena za pierwszą kategorię wiekową
– Cena za drugą kategorię wiekową
– Cena za trzecią kategorię wiekową
– Minimalny pobyt
– Maksymalny pobyt
– Closed to Arrival
– Closed to Departure
– Posiłki (Śniadanie, Obiad, Obiadokolacja, Kolacja)
– Status typu pokoju (Zamknięty / Otwarty)

Gastronomia – dostępne funkcje (konfiguracja)
– Dodawanie niestandardowych rodzajów posiłków (domyślnymi są Śniadania, Obiady i Kolacje)
– Ustawianie czasu serwowania posiłków
– Ustawianie czasu trwania posiłku
– Ustawianie podatku dla posiłków
– Ustalanie ceny posiłku
– Ustawianie ilości miejsc na stołówce

Gastronomia – dostępne funkcje (moduł Posiłków)
– Generowanie raportu z posiłków dla bieżącego dnia
– Generowanie raportu z posiłków dla wybranego okresu
– Wyświetlanie liczby gości
– Drukowanie raportu posiłków
– Drukowanie podsumowania posiłków
– Eksportowanie raportu z posiłków do pliku .CSV (Excel)

Gastronomia – dostępne pola (raport posiłków)
– Typ posiłku
– Czas wydania posiłku
– Ilość posiłków
– Numer pokoju
– Klient
– Uwagi
– ID rezerwacji

Gastronomia – dodatkowe funkcje
– Synchronizacja z następującymi programami gastronomicznymi: Bistro, Foodsoft, Vision POS, Insoft, POSbistro
– Import asortymentu z programu Bistro

Statystyki – dostępne zakładki
– Graficzne rezerwacji
– Pokoje
– Finanse rezerwacji
– Posiłki
– Mini rejestr sprzedaży
– Camping
– Raporty zmianowe

Statystyki – dostępne dane (Zakładka „Graficzne rezerwacji”)
– Przekrój obłożenia (według wskazanego okresu, według pokoi, według dni, według miesięcy)
Kalkulator obłożenia (liczący według ilości łóżek lub ilości rezerwacji)
– Przełącznik sposobu wyświetlania wyników (procentowy lub według liczby pokoi / łóżek za dzień / miesiąc)
– Graficzny przekrój obłożenia (grafiki kołowe i liniowe)

Statystyki – dostępne funkcje (Zakładka „Pokoje”)
– Wybór pokoi, które mają zostać wyświetlone w wynikach
– Eksportowanie danych do Excela
– Drukowanie raportu
– Przełącznik wyświetlania ceny dziennej

Statystyki – dostępne dane (Zakładka „Pokoje”)
– ID rezerwacji
– Pokoje
– Klient
– Użytkownik, który utworzył daną rezerwację
– Źródło rezerwacji
– Segment rezerwacji
– Kanał rezerwacji
– Data rezerwacji
– Cena rezerwacji
– Czy zawiera opłatę klimatyczną?
– Opłata miejscowa

Statystyki – dostępne dane (Zakładka „Finanse rezerwacji”)
– Liczba osób, które odwiedziły hotel w wybranym okresie czasu
– Średnia liczba gościa w hotelu na dobę
– Średnia kwota wpłat na dobę za noclegi i posiłki
– Liczba noclegów
– Informacja o sumie pobranych opłat (per użytkownik lub wszyscy użytkownicy)

Statystyki – dostępne funkcje (Zakładka „Finanse rezerwacji”)
– Eksportowanie danych do .CSV
– Generowanie mini tabeli do GUS

Statystyki – dostępne dane (Zakładka „Posiłki”)
– Typ posiłku
– Ilość posiłków
– Cena posiłku
– Kwota całkowita

Statystyki – dostępne dane (Zakładka „Mini rejestr sprzedaży”)
– Typ dokumentu
– Wartość dokumentu (netto, podatek, brutto)
– Numer dokumentu
– Data wystawienia dokumentu
– NIP firmy
– Nazwa kontrahenta

Dostępne funkcje (Zakładka „Mini rejestr sprzedaży)
– Sortowanie dokumentów według ich typu (faktury, rachunki, faktury proforma)
– Eksportowanie danych do Excela

Statystyki – Dostępne dane (Zakładka „Camping”)
– Statystyki dotyczące trzech zakresów działania kempingu (standardowe rezerwacje, ryczałty, zimowania)
– Liczba osób
– Wpływy
– Pozostało do zapłaty
– Opłaty miejscowe

Statystyki – dostępne funkcje (Zakładka „Camping”)
– Eksportowanie rezerwacji do Excela
– Eksportowanie cen do Excela

Statystyki –  dostępne dane (Zakładka „Raporty zmianowe”)
– ID zmiany
– Czas zmiany

Dostępne funkcje (Zakładka „Raporty zmianowe”)
– Podgląd danego raportu zmianowego
– Usunięcie raportu zmianowego
– Wyświetlanie logów zmiany
– Pracownik
– Stan kasy przed rozpoczęciem zmiany
– Stan kasy w chwili rozpoczęcia zmiany
– Stan kasy w chwili zakończenia zmiany

Użytkownicy – dostępne funkcje
– Dodawanie / modyfikowanie / usuwanie kont użytkowników
– Tworzenie nowych ról dla kont użytkowników

Użytkownicy – dostępne dane:
– Imię i nazwisko użytkownika
– Login użytkownika
– Hasło użytkownika
– Email użytkownika
– Rola użytkownika
– Obiekt, do którego przypisany jest dany użytkownik
– Pokoje widoczne dla danego użytkownika
– Wybór konkretnych uprawnień dla każdej roli użytkownika
– Konfiguracja ustawień dla właścicieli apartamentów
– Włączanie automatycznego wylogowywania użytkownika, w przypadku braku jego aktywności
– Wymuszanie zmiany hasła na użytkowniku, po upływie określonej liczby dni

Przypomnienia – dostępne funkcje
– Tworzenie przypomnień dla konkretnej rezerwacji
– Tworzenie własnych przypomnień (niezwiązanych z rezerwacjami)
– Przypisywanie użytkowników, którym dane przypomnienie ma zostać wyświetlone
– Ustawianie przypomnień cyklicznych
– Odkładanie przypomnień o wskazaną jednostkę czasu
– Odkładanie wszystkich przypomnień o wskazaną jednostkę czasu
– Usuwanie wszystkich przypomnień
– Szybki dostęp do rezerwacji powiązanej z danym przypomnieniem

Przypomnienia – dostępne dane
– ID rezerwacji
– Data przypomnienia
– Uwagi do przypomnienia

Darmowe aktualizacje – kanały aktualizacji
– Strona internetowa oprogramowania
– Sekcja pomocy w oprogramowaniu KWHotel (wersja BETA)
– Automatyczny monit o aktualizację podczas zamykania KWHotel

Darmowe aktualizacje – obszary objęte aktualizacją
– Niewielkie zmiany
– Udoskonalenia stabilności
– Nowe główne moduły
– Sugestie użytkowników
– Dodatkowe raporty

Automatyczne wysyłanie wiadomości email – dostępne funkcje
– Konfiguracja konta email w KWHotel
– Wysłanie wiadomości email na wskazany adres
– Włączanie szyfrowanego połączenia SSL
– Włączanie szyfrowanego połączenia statTLS
– Włączenie przypomnienia o wysłaniu ręcznego potwierdzenia rezerwacji, jeśli nie ma ustawionej automatycznej wysyłki
– Tworzenie zautomatyzowanych potwierdzeń rezerwacji, listów z podziękowaniami i innych dokumentów (przy użyciu zaawansowanego kreatora z wieloma funkcjami i kryteriami wysyłania wiadomości e-mail)

Automatyczne wysyłanie raportów – dostępne funkcje
– Wybór szablonu raportu
– Ustawianie typu generowanego automatycznie raportu (dzienny, tygodniowy, miesięczny)
– Ustawianie daty rozpoczęcia raportu
– Ustalanie częstotliwości wysyłania raportów (np. co dwa dni, co trzy tygodnie)
– Ustawianie zakresu raportu (dzisiaj, ostatni dzień, ostatni tydzień, ostatni miesiąc, następny tydzień, następny miesiąc)
– Adresy e-mail, na które należy przesłać raport

 

Specyfikacja modułu Web

Dostępne dane (Grafik rezerwacyjny):
– Symbol pokoju
– Status sprzątania danego pokoju
– Liczba osób, które mogą być zakwaterowane w danym pokoju
– Kalendarz wolnych miejsc
– Kolorowy status rezerwacji

Dostępne funkcje (Grafik rezerwacji):
– Przełączanie między różnymi obiektami
– Zmiana wyświetlanego zakresu dat
– Dostosowanie szerokości i wysokości kalendarza
– Odświeżanie statusu kalendarza

Dostępne dane (Okno rezerwacji):
– Szczegóły pokoju
– Okres rezerwacji
– Dane klienta
– Komentarze
– Rozliczenie rezerwacji
– Status rezerwacji
– Wystawione dokumenty
– Źródło rezerwacji
– Kanał rezerwacji
– Segment rezerwacji
– Numer rezerwacji online

Dostępne funkcje (Okno rezerwacji):
– Dodawanie indywidualnej rezerwacji
– Modyfikowanie istniejącej rezerwacji
– Usuwanie istniejącej rezerwacji

Dodatkowe funkcje:
– Różne role użytkowników
– Lista uprawnień przypisanych do danej roli

 

Porównanie wersji

Kliknij tutaj, aby zobaczyć porównanie wersji programu.Usprawnij działanie restauracji i hotelu.