Niekwalifikowany zgodny z ZSMOPLPodpis niekwalifikowany zgodny z ZSMOPL.


Certyfikat zgodny z ZSMOPL

Dedykowany certyfikat niekwalifikowany umożliwiający komunikację z Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Nasz certyfikat spełnia wszystkie wymogi (porównaj z opublikowanymi wymaganiami CSIOZ - klik):
zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
jest zgodny ze standardem X.509 v3,
jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA2,
ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
jest wystawiany w formacie PEM oraz P12 (Klient otrzymuje obydwa formaty).

Okres ważności certyfikatu wynosi - 2 lata.

Cena netto: 59,00 PLN
Cena brutto: 72,57 PLN"Your Real Signature"