OprogramowanieEnterprise Resource Planning (ERP) Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa.

ERP to zbiór aplikacji, które pozwalają integrować działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach zarządzania zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie i przejrzystość procesów wewnętrznych.

ERP przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych - często też usługowych. System obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W nowoczesnych aplikacjach ERP pracujących on-line informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji.

Zintegrowany system ERP pozwala na symulację różnorodnych działań, ich analizę oraz skutki, pozwala to na lepsze planowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie.

Systemy ERP uzupełnia się także dodatkowymi modułami, którymi mogą być np. CRM (Customer Relationship Management) czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami, SCA (Supply Chain Automation), e-biznes - Przyjmowanie i wysyłanie zamówień przez internet, moduły rachunkowości zarządczej, hurtownie danych, zarządzanie wiedzą, GM/dystrybucja.

Inwestycja w nowe komputery i programy opłaca się każdej firmie.

Można w ten sposób zaoszczędzić wiele godzin pracy i kosztów. Bierzemy udział w rozmowach nad wyborem najodpowiedniejszego oprogramowania dla firmy pod względem specyfiki, potrzeb, ilości zatrudnionych pracowników, sposobu dostaw, księgowości oraz najważniejszego - zadowolenia ostatecznego Klienta.

Wydajność pracowników w Twojej firmie w dużej mierze zależy od zastosowanego oprogramowania.Enterprise Resource Planning